IP 对讲设备

AP 系列

INTRON-D plus System 的时尚且可 IP 通话的对讲设备。

主要应用领域:

 • 主控台
 • 控制台
 • 指挥中心

AP 701

 • IP-Sprechstelle AP 701
 • IP-Sprechstelle AP 701 mit Handhörer

IP 对讲设备 AP 701

IP 对讲设备的主要特征与优势

 • 7 英寸彩色触摸屏
 • 20 至 200 个显示屏按键
 • 可多颜色显示状态的 12 个带多色指示灯的按键
 • 3 个功能键
 • 可在显示屏添加个性标签
 • 多级操作管理平台
 • 带指示灯的噪声补偿式麦克风
 • 音频带宽至 16 kHz

可选件

 • 手持式听筒
 • 多达 4 个附加按键模块
 • 按键保护罩